Nowy rok szkolny rozpoczęty

1157

Życzenia sukcesów i zapału do nauki dla uczniów oraz zaangażowania w proces edukacyjny dzieci i młodzieży i satysfakcji z wykonywanej pracy dla nauczycieli
i pracowników oświatowych złożyli Burmistrz Daniel Putkiewicz i Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak, którzy odwiedzili dziś szkoły z terenu gminy Piaseczno.

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, wręczono powierzenie funkcji Dyrektora Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie p. Annie Krasuskiej, na nowym stanowisku powitano także p. Lidię Bieleninik, która obejmie funkcję Dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Dotychczasowa Dyrektor p. Krystyna Łęcka rozpoczyna w tym roku pracę na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowych obowiązków.