Obelisk w miejscu rozstrzelania w latach 1942-1944 Polaków i Żydów

7372
Obelisk w miejscu rozstrzelania w latach 1942-1944 Polaków i Żydów
Obelisk w miejscu rozstrzelania w latach 1942-1944 Polaków i Żydów

Obelisk w miejscu rozstrzelania w latach 1942-1944 Polaków i Żydów – znajduje się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Tuwima w Zalesiu Dolnym