Ocena krajobrazu sąsiedztwa cieku Perełka metodą krzywej wrażeń Wejcherta

1152
Ocena krajobrazu sąsiedztwa cieku Perełka metodą krzywej wrażeń Wejcherta

W 2018 roku w ramach współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej studenci podjęli się przygotowania „Oceny krajobrazu sąsiedztwa cieku Perełka metodą krzywej wrażeń Wejcherta”.

Historia kanału Perełka jest bogatsza, niż może się wydawać. Ze względu na niewielki jej rozmiar, można odnieść wrażenie, że kiedyś nie przypisywano jej zbyt wiele uwagi. Jednak informacje historyczne, dotyczące cieku, sięgają zaskakująco daleko, bo jeszcze przed czasy powstania miasta Piaseczno.

Odniesienia do Perełki w źródłach historycznych znajdujemy nawet w tekstach średniowiecznych. Okazuje się, że była ona kluczowym elementem wyszogrodzkiego młyna, który działał już w piętnastym wieku. Sugeruje to, że rzeka płynęła na tych terenach jeszcze przed tym okresem. Plany miasta Piaseczno z końca osiemnastego wieku również uwzględniają tę rzekę. Z biegiem lat jej forma uległa zmianie – wraz z modernizacją przeprowadzoną w trakcie rozwoju Piaseczna, uregulowano jej bieg, czego skutki widzimy dzisiaj.

Dostępność jest jednym z kluczowych elementów atrakcyjności krajobrazu. Dostępność komunikacyjna i transportowa warunkowana jest odległością geograficzną, infrastrukturą komunikacyjną oraz transportową. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa składa się z szeregu elementów liniowych i punktowych. Do elementów liniowych możemy zaliczyć drogi, linie kolejowe, rzeki, kanały, ciągi pieszo rowerowe i inne obiekty o podobnym charakterze. Na elementy punktowe składają się te miejsca w sieci transportowej, w którym mogą być dokonywane cząstkowe operacje odnoszące się do pasażerów, ładunków oraz środków transportu (Rosik, Szuster, 2008). Tym samym na infrastrukturę punktową składają się wyodrębnione przestrzenne obiekty takie jak dworce, przystanki, stacje.

W niniejszej galerii koncepcji studenckich przedstawiamy całe opracowanie, które dotyczy „Oceny krajobrazu sąsiedztwa cieku Perełka metodą krzywej wrażeń Wejcherta”.

GiKPW_GP_Ocena krajobrazu Perełki_WALORYZACJA PREZENTACJA
GiKPW_GP_Ocena krajobrazu Perełki_WALORYZACJA_TEKST