Ogrody deszczowe w Julianowie z dofinansowaniem Mazowsza

561
Ogrody deszczowe. Na zdjęciu staw, roślinność, kamienna ściezka.
Zdjęcie ilustracyjne / foto lifeforstock freepik.com

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji polegającej na budowie błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Julianowa.

Dnia 2 czerwca 2022 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Inwestycja pn. „Budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych w Julianowie” zlokalizowana jest przy ul. Cyraneczki na granicy wsi Julianów i Józefosław oraz w pobliżu Rowu Jeziorki. Przedmiotowy teren będzie pełnić funkcję przestrzeni publicznej o szerokim programie funkcjonalno-przestrzennym. Istotnym elementem zagospodarowania terenu są ogrody deszczowe. W ramach pozyskanego dofinansowania Gmina zrealizuje etap I inwestycji, który będzie obejmował: roboty ziemne związane z realizacją ogrodów deszczowych, tj. wymianą gruntów nasypowych na grunty przepuszczalne, nasadzenia roślin wspomagających filtrację wody opadowej oraz chłonność gruntu.

Kolejne etapy inwestycji będą realizowane poza wspomnianym projektem. Etap II obejmuje: prace budowlane związane z realizacji przestrzeni publicznej, w tym budowę skateparku, placów zabaw, ścieżek parkowych, budowę małej architektury. Etap III obejmuje: prace budowlane związane z realizacją przestrzeni publicznej, w tym budowę wielofunkcyjnego placu sportowego, placów zabaw, ścieżek parkowych, budowę małej architektury.

Okresowo w okolicy występuje znaczne piętrzenie wody opadowej w istniejącej kanalizacji deszczowej, powodujące zalania ulic oraz pobliskich działek. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami hydrotechnicznymi w celu ograniczenia okresowych zalań konieczne jest rozwiązanie pozwalające na odprowadzenie wody z kanalizacji deszczowej do zewnętrznego systemu retencyjno-rozsączającego. Projekt zakłada odprowadzenie wody ze studni KD zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Cyraneczki z ulicą Kombatantów do projektowanych ogrodów deszczowych pełniących funkcję infiltracyjną dla gromadzonej w nich wody deszczowej. Elementami systemu rozprowadzenia wody po terenie oraz jej infiltracji są następujące ogrody deszczowe suche. Warunkiem ich realizacji jest przepuszczalny grunt, dzięki któremu woda spłynie do głębszych warstw gleby a na powierzchni będzie utrzymywała się tylko w trakcie bardzo intensywnych opadów.
Ogrody deszczowe stanowią uzupełnienie infrastruktury odwodnieniowej. Dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów roślinnych zagospodarowują konkretną ilość wody opadowej, którą następni wykorzystują do nawadniania roślin w okresach suszy i upałów. Z zasobów wodnych korzystają też rośliny z najbliższego otoczenia a dodatkowo ogrody deszczowe obniżają temperaturę otoczenia nawet o kilka stopni. Prawidłowo dobrane rośliny oczyszczają wodę, glebę oraz produkują tlen. Zwiększają również bioróżnorodność, poprzez tworzenie mikrośrodowisk.

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania zgodny z umową o dofinasowanie wynosi 560 470,25 zł, w tym dofinasowanie 200 000,00 zł.

Wsparcie dla sołectw, działkowców i programów ochrony powietrza i klimatuZadanie pn. „Budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych w Julianowie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

25 lat Mazowsze