Ponad 900 000 zł dofinansowania na ulicę Urbanistów
Ponad 900 000 zł dofinansowania na ulicę Urbanistów

W ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 666 311,00 zł. 

Z tych środków przeznaczono 930 134,99 zł na budowę ul. Urbanistów w Piasecznie.

Prace realizowane były w 2020 r i polegały na budowie ulicy Urbanistów od ulicy Julianowskiej  do studni D-28 w ulicy Urbanistów w Piasecznie – etap I. W skład prac wchodziły roboty drogowe, roboty sanitarne w tym kanalizacja deszczowa, oraz kanalizacja sanitarna, roboty teletechniczne i elektryczne.