Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

22 grudnia 2022 r. Gmina Piaseczno podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej DP-3/2 od skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (z wyłączeniem tego skrzyżowania) do skrzyżowania ulic: Gościniec, Asfaltowej i Ceramicznej w Bąkówce (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania “Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów DP3/2” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa drogi gminnej DP-3/2 ma na celu zapewnienie połączenia istniejących dróg publicznych z projektowaną drogą ekspresową S7 w węźle “Antoninów”. Wraz z drogą wybudowane zostaną ciągi piesze i dwukierunkowe ścieżki rowerowe zapewniające ciągłość komunikacyjną dla istniejącej i projektowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewniające odpowiednie warunki bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Szkielet istniejącego układu drogowego stanowi sieć dróg powiatowych. Układ tych dróg zapewnia połączenia z głównymi szlakami komunikacyjnymi obszaru podwarszawskiego tj. drogą krajową nr 7 po stronie zachodniej (DP 2859W i DP 2840W), drogą wojewódzką nr 721 od strony północnej (DP 2839W, DP 2841W i DP 2844W) oraz drogą wojewódzką nr 722 od strony wschodniej (DP 2836W) i południowej (DP 2838W). Jednym z zasadniczych zadań istniejącego układu drogowego jest zapewnienie połączenia z aglomeracją warszawską.

Głównymi drogami, które mają za zadanie zapewnić wyprowadzenie ruchu w kierunku Warszawy są:
• DP 2840W, która poprzez skrzyżowania z drogą krajową nr 7 zapewniają dojazd od drogi krajowej nr 7 do drogi wojewódzkiej nr 721 i Piaseczna
• DP 2839W stanowi połączenie analizowanego obszaru z miejscowościami położonymi po jego południowej i wschodniej stronie.

Budowa drogi gminnej DP-3/2 od skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (z wyłączeniem tego skrzyżowania) do skrzyżowania ulic: Gościniec, Asfaltowej i Ceramicznej w Bąkówce (wraz ze skrzyżowaniem) o długości 1 178,25 mb.

Całkowita wartość projektu: 14 198 773,76 zł
Dofinansowanie: 5 271 196,95 zł

Flaga Polski i godło Polski