Pierwsze poletko rekultywacji

W ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 666 311,00 zł. 

Jednym z zadań, które dzięki wsparciu miało możliwość realizacji było uzupełnienie infrastruktury na Górkach Szymona. Prace polegały na rekultywacji wydmy śródlądowej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górek, po roku można ocenić, że osiągnięto cel polegający na tym, że połacie wyerodowanej wydmy pokryły się właściwą roślinnością – murawą napiaskową z udziałem bylin kwitnących.

Rozchodnik ostry
Rozchodnik ostry

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej.

100 000 zł na rekultywacja Górek Szymona z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
100 000 zł na rekultywacja Górek Szymona z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych