Profilaktyka zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

1028
Na plakacie szare zdjęcie dziewczynki z depresją
Profilaktyka zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego został wdrożony we wrześniu 2022 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ma on na celu identyfikację zaburzeń depresyjnych u młodych ludzi.

Depresja jest problemem nie tylko zdrowotnym ale i społecznym. Jest jedną z groźniejszych chorób psychicznych najczęściej występujących u młodych ludzi.
Głównym problemem, z którym mierzymy się w dzisiejszych czasach to niska rozpoznawalność choroby, wysoka liczba nieleczonej społeczności oraz liczne straty związane z zachorowaniem.

Projekt Województwa Mazowieckiego ma na celu identyfikację zaburzeń depresyjnych
u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku 12-21 lat mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Szczegółowe poglądy programu obejmują
m.in. skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022-2024, zwiększenie poziomu wiedzy
z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej
u dzieci i młodzieży oraz uczestników szkoleń dla kadry pedagogicznej. Dodatkowo program przewiduje przeprowadzenie interwencji w zakresie badań wykrycia depresji, konsultacje
ze specjalistą, sesje terapeutyczne, podsumowanie terapii, edukacje zdrowotne oraz działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Do programu mogą zakwalifikować się osoby w wieku 12-21 lat, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego. Należy wypełnić druk zgody na udział
w programie (osoby poniżej 18 roku życia aplikacja musi być wypełniona przez osobę aplikującą oraz rodzica lub opiekuna prawnego dziecka). Uczestnik zgłaszający się do programu musi złożyć pisemne oświadczenie że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Informacje dotyczące zgłoszenia dostępne są na stronie: www.zdrowemazowsze.mazovia.pl

Na realizację programu przeznaczony jest budżet w wysokości niemal 8 mln zł, który jest w całości finansowany z budżetu województwa mazowieckiego. Przeznaczony okres finalizacji programu został zaplanowany na lata 2022-2024. Za wykonanie realizacji programu odpowiedzialne jest 9 podmiotów z terenu województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na stronie:www.zdrowemazowsze.mazovia.pl