Przedłużenie powierzenia dla dyrektorów

3607

Trzem dyrektorkom gminnych palcówek oświatowych burmistrz przedłużył powierzenie stanowiska o 12 miesięcy do 31 sierpnia 2021 roku.

Obecna sytuacja spowodowana Covid -19 wymusiła zmianę przepisów oświatowych w zakresie przeprowadzania konkursów na stanowiska Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. W normalnym trybie po upływie 5. letniej kadencji przeprowadzany jest konkurs, jednak ze względu na pandemię ustawodawca umożliwił organom prowadzącym powierzenie stanowisk bez trybu konkursowego na okres jednego roku.
W gminie Piaseczno w roku 2020 zaplanowane były 3 konkursy na stanowiska dyrektorów.
Burmistrz korzystając z nowych uprawnień powierzył na kolejny rok pełnienie obowiązków dyrektora: Pani Magdalenie Zakrzewskiej z Przedszkola nr 9, Pani Alinie Basak z Przedszkola nr 10 oraz Pani Krystynie Jesionek ze Szkoły Podstawowej im Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach.

– Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy z uczniami oraz dobrych relacji z kadrą oraz rodzicami – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Cieszę się na dalszą współpracę gdyż wszystkie Panie dały się poznać jako osoby kompetentne, zaangażowane, oddane swoim podopiecznym i pracy na rzecz piaseczyńskiej oświaty – dodaje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Magdalena Zakrzewska – dyrektor przedszkola nr 9 w Piasecznie przy. ul. Przesmyckiego, jestem nauczycielem mianowanym wychowania przedszkolnego z ponad 13-letnim stażem pracy w przedszkolu, glottodydaktykiem, pedagogiem. Jest młodym stażem ale ambitnym i sumiennym dyrektorem, od 2019 roku pełnia obowiązki dyrektora przedszkola nr 9 w Piasecznie. Przez najbliższy rok będzie zdobywać kolejne doświadczenie oraz praktyczne umiejętności aby zarządzać placówką w sposób przynoszący dzieciom jak najlepszy rozwój oraz dający dzieciom, rodzicom i pracownikom radość i zadowolenie.

Dyrektor Magdalena Zakrzewska
Dyrektor Magdalena Zakrzewska

Alina Basak jest dyrektorem Przedszkola nr 10 w Piasecznie od 2009, ale w tym przedszkolu pracuje od 20 lat. Pani Alina w swojej dalszej pracy na stanowisku dyrektora deklaruje otwartość na zmiany i nowe trendy pedagogiczne w rozwijaniu przedszkola a także nowe zadania i wyzwania. Jej działaniom przyświeca przede wszystkim dostarczenie dzieciom i ich rodzicom usług na takim poziomie, który pozwoli nie tylko zaspokajać potrzeby dzieci ale również rozwinie ich potencjał oraz da zadowolenie rodzicom.
W 2019 roku otrzymała dyplom uznania za wyróżniającą pracę na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego w konkursie ‘”Super Dyrektor 2019”organizowanym przez Wolters Kluwer.

Alina Basak
Dyrektor Alina Basak

Krystyna Jesionek – pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum a następnie Szkole Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Chylicach od 1999r. Od 1 września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora tej szkoły.
Od września Pani Krystyna będzie kontynuować najlepsze działania swojej poprzedniczki Pani Małgorzaty Rygier-Jaworskiej, ale też wprowadzać szkołę, która dotychczas funkcjonowała jako zespół – szkoła podstawowa i gimnazjum na nową drogę uwzględniającą przede wszystkim potrzeby dzieci młodszych.
Bazując na bardzo dobrej współpracy z nauczycielami i niepedagogicznymi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami będzie realizować często różne i sprzeczne ze sobą potrzeby i oczekiwania. Najważniejszym dla Pani Dyrektor jest aby szkoła zapewniła poczucie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dziecku, jego właściwy rozwój edukacyjny, psychofizyczny i społeczny, osiągnięcie przez niego sukcesu na miarę możliwości, bez stresu i przymusu ,,ścigania się”.

Krystyna Jesionek
Dyrektor Krystyna Jesionek