Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym ze zmodernizowanym placem zabaw

2189

Dzieci z Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym mogą już spędzać czas na odnowionym placu zabaw. Modernizacja obiektu była możliwa dzięki grantowi przyznanemu gminie Piaseczno w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych.

Dzięki inwestycji w nowej przestrzeni znalazły się bramki do piłki nożnej czy piłkochwyty. Przedsięwzięcie zwiększyło bezpieczeństwo najmłodszych – poprzednie urządzenia były zniszczone, przez co dzieci nie mogły z nich korzystać. Konieczne również było osłonięcie siatką całości boiska. Działanie wpłynie także na promocję aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do wzmacniania więzi rówieśniczych.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek, do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

logo w granatowo, czerwono, pomarańczowych barwach. Napis "wzmocnij swoje otoczenie" PSE.
logo PSE