Rada Warszawskiego Transportu Publicznego – spotkanie otwarte

3599
Rada Warszawskiego Transportu Publicznego - spotkanie otwarte

12 grudnia 2018 roku mieszkańcy Warszawy i aglomeracji będą mogli wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Zapraszamy do dyskusji na tematy, nad którymi w ostatnich miesiącach pracowała Rada WTP. 

Otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego rozpocznie się 12 grudnia o godzinie 17.00 w Centrum Kreatywności „Targowa”, przy ul. Targowej 56. Do wzięcia w nim udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i gmin aglomeracji zainteresowanych rozwojem komunikacji zbiorowej. Podczas spotkania przedstawione zostaną efekty prac Rady WTP prowadzonych od czasu ostatniego otwartego posiedzenia (18 czerwca 2018 r.). Jej przedstawiciele zaprezentują rekomendacje dotyczące priorytetów w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać o nich z członkami Rady WTP oraz pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego, a także zgłosić zagadnienia, które ich zdaniem powinny stać się przedmiotem dalszych prac Rady. Przeprowadzona zostanie także krótka ankieta, w której pasażerowie będą mogli wskazać tematy do omówienia w I połowie 2019 r. (plik ankiety).

Podczas spotkania dyskusja prowadzona będzie równolegle przy kilku stolikach tematycznych. Taka metoda umożliwi podjęcie większej liczby zagadnień. Kwestie, które zostaną przedyskutowane to:

  • Karta Praw Pasażera – czy jest potrzebna? Jaki powinna przybrać kształt? Co ma się w niej znaleźć?
  • uprzywilejowanie autobusów i tramwajów, dostęp do buspasów, kontrola buspasów, metrobusy – po co, jak i gdzie?
  • informacja pasażerska – czego oczekują pasażerowie?
  • zasady marszrutyzacji, czyli jak kształtować układ linii komunikacyjnych: bezpośrednio przy małej częstotliwości, czy z przesiadkami ale często.

Miejsce spotkania przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewnione zostanie także tłumaczenie na polski język migowy dla osób głuchoniemych i niesłyszących oraz zamontowana pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk. To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji. W skład Rady WTP wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych i zrzeszających przedsiębiorców, a także m.in. samorządów, świata nauki, ZTM i przewoźników. Część jej posiedzeń przeprowadzanych jest w otwartej, ogólnodostępnej formule.

O Radzie WTP – jej składzie, kompetencjach i działaniach – dowiedzieć się można więcej na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego – spotkanie otwarte