Gmina Piaseczno realizuje szereg inwestycji mających na celu zwiększenie retencji wód opadowych. To nie tylko budowa odwodnienia drogowego, ale również realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenach o intensywnej zabudowie.

Letnie burze czy intensywne jesienne opady deszczu wiążą się z ryzykiem zalania ulic i lokalnymi podtopieniami. Ta sytuacja zawsze budzi dużo negatywnych emocji, wiąże się z utrudnieniami drogowymi a niejednokrotnie również zalanymi podjazdami, garażami czy piwnicami. Problem ten występuje zwłaszcza na obszarach o intensywnej zabudowie, zwłaszcza w Józefosławiu i Julianowie.

– Każda nowa inwestycja drogowa poprawia sytuację, gdyż wraz z drogą powstaje kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne. Około 25% kosztów budowy ul. Geodetów to kanalizacja deszczowa – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz. W trakcie projektowania jest ul. Wilanowska, gdzie oprócz jezdni, pasów rowerowych i chodników powstanie kanalizacja deszczowa z retencją pod jezdnią.

Przy skrzyżowaniu ulic Cyraneczki i Kombatantów w Julianowie powstaje właśnie otwarty zbiornik retencyjny. To jeden z elementów błękitno-zielonej infrastruktury, która zamiast odprowadzać wodę, zatrzymuje ją – woda nawadnia zieleń i jest infiltrowana do gleby.

– Zbiornik ma pojemność 900 m3 – dla porównania duży zbiornik podziemny wybudowany na potrzeby odwodnienia ul. Dworcowej w Piasecznie to ok. 300 m3 – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz. – Ten nowy zbiornik poprawi nieco sytuację na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki i Julianowskiej, ale to za mało, aby wyeliminować ryzyko zalania tego skrzyżowania. Dlatego projektujemy jego przebudowę – powstaną nowe zbiorniki retencyjne a bezpieczeństwo poprawi rondo.

Kolejna inwestycja drogowa zawierająca otwarty zbiornik retencyjny to połączenie ul. Cyraneczki z ul. Zimową. Przetarg na wyłonienie projektanta ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Ten zbiornik jest również niezbędny, aby odwodnić teren Julianowa.

Przy ul. Cyraneczki na wysokości wybiegu dla psów gmina Piaseczno pozyskała działkę, na której planowane jest poszerzenie rowu oraz kolejna błękitno-zielona infrastruktura.

Planowana jest również przebudowa istniejących przepustów na Rowie Jeziorki.

– Ze względu na koszty realizacja tych inwestycji musi być rozłożona w czasie. Mamy jednak nadzieję, że każdego roku zrealizujemy chociaż jedną z nich – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę realizowane są również w centrum Piaseczna. Uporządkowaliśmy teren zielony w rejonie ulicy Czajewicza w ramach budowy kolejnego odcinka Traktu nad Perełką. Teren pozostał bardziej dziki, uzupełnione zostały nasadzenia dopasowane do charakteru takich obszarów zalewowych. Teren jest bowiem gotowy na przyjęcie nadmiaru wody z Kanału Piaseczyńskiego zwanego Perełką w przypadku intensywnych opadów.

Trakt nad Perełką
Trakt nad Perełką / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W centrum miasta zrealizowaliśmy też inwestycję polegającą na rozbetonowaniu sporej części rynku oraz skweru na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej. W miejsce betonu posadzone zostały drzewa oraz niższa roślinność, dzięki czemu zwiększył się obszar chłonny. Pasy zieleni powstają też przy przebudowie dróg.

Zielony rynek z drona
Rynek miejski / foto Maciej Wesołowski

– Tam, gdzie to możliwe, tworzymy parki kieszonkowe, m.in. w Józefosławiu, ale też na osiedlu przy ulicach Bema/Poniatowskiego czy Jarząbka, gdzie pozyskujemy tereny zielone, by ochronić je przed zabudową i zapewnić mieszkańcom choć niewielki teren zielony – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Należy jednak pamiętać, że zmiany klimatyczne niosą ze sobą ryzyko intensywnych opadów, a przy takich opadach nawet największe zbiorniki retencyjne nie są w stanie przyjąć ogromnej ilości wody. Działania podejmują w takich sytuacjach służby zarządzania kryzysowego, które kontrolują sytuację a w razie potrzeby proszą o interwencję strażaków, którzy są przygotowani do pomocy mieszkańcom, których mienie jest zagrożone.