Rozbudowa skrzyżowania w Zalesiu Dolnym

4432
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z Al. Kasztanów i Al. 3 Maja w Zalesiu Dolnym. Foto Anna Grzejszczyk
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z Al. Kasztanów i Al. 3 Maja w Zalesiu Dolnym. Foto Anna Grzejszczyk

Gmina planuje rozpisanie przetargu na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 722 z Al. Kasztanów i Al. 3 Maja, z terminem realizacji jeszcze w 2020 r.

W celu poprawy bezpieczeństwa i komunikacji na linii Zalesie Dolne – dojazd do szkoły, przebudowane zostanie skrzyżowanie Al. Polskiego Państwa Podziemnego (droga wojewódzka) z Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów. Porozumienie w tej sprawie z Zarządem Województwa Mazowieckiego gmina zawarła w marcu 2018 roku. Następnie gmina wykonała wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, a z końcem kwietnia tego roku uzyskała decyzję ZRID, umożliwiającą realizację tej inwestycji.

Zakres prac
W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 722 obejmującej skrzyżowanie z Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów wykonana ma zostać nowa jezdnia oraz dodatkowe pasy do lewoskrętu z głównej drogi. Powstanie też chodnik i ścieżka rowerowa na fragmentach Al. 3 Maja i Al. Kasztanów z przejściem przez tor kolejowy kolejki wąskotorowej. Opracowanie przewiduje też odwodnienie i oświetlenie, a także wybudowanie nowej, czterowlotowej sygnalizacji świetlnej wraz z nową organizacją ruchu w projektowanym obszarze. – Inwestycja ta znacząco zwiększy bezpieczeństwo na ruchliwej trasie, gdzie dziś trudno jest włączyć się do ruchu z dróg podporządkowanych, a próba skrętu w lewo z głównej ulicy wstrzymuje cały ruch na głównej trasie – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz

Wspólne finansowanie
Koszt inwestycji, wynikający z kosztorysów inwestorskich, wynosi około 3 mln zł brutto. Gmina Piaseczno wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie województwa na to zadanie, deklarując jednocześnie, że będzie je współfinansować.

Jeśli radni przyznają środki, zostanie rozpisany przetarg na realizację tego zadania z terminem realizacji jeszcze w 2020 roku.

Informacja powiązana tematycznie:
– wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DW722 w Zalesiu Dolnym.