węgiel

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA NA ZASADACH PREFERENCYJNYCH

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. (« PUK Piaseczno ») uprzejmie informuje, że rozpoczęło przyjmowanie pisemnych wniosków o zakup węgla opałowego w ramach przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. poz. 2236).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy każdy uprawniony i zainteresowany zakupem węgla opałowego w ramach rządowego programu wspierania gospodarstw domowych, niezależnie od wcześniej składanych zamówień, powinien złożyć dodatkowy, pisemny wniosek o zakup węgla na warunkach preferencyjnych.

We wniosku należy podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy
  • Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny
  • Numer telefonu kontaktowego
  • Adres email (opcjonalnie)

We wniosku należy podać również informację na temat ilości i rodzaju zamawianego węgla opałowego oraz złożyć oświadczenia dotyczące uprawnień do skorzystania z możliwości zakupu węgla w ramach ustawy.

Formularz wniosku dostępny jest w:

  • Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 Piasecznie;
  • siedzibie PUK Piaseczno przy ul. Technicznej 6, w bezpośrednim sąsiedztwie PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:
Wniosek o zakup węgla (.pdf, 417 KB)
⇨ Wniosek o zakup węgla (.doc, 33.5 KB)
oraz ze strony internetowej PUK Piaseczno www.pukpiaseczno.pl.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5  lub do siedziby PUK Piaseczno przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Wniosek można również dostarczyć pocztą, listem poleconym na jeden z wyżej wymienionych adresów (w obu przypadkach kod pocztowy jest ten sam: 05-500 Piaseczno)

Wniosek można również podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  i przesłać drogą elektroniczną na adres email: zima@pukpiaseczno.pl lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP pod adresem: /umigpiaseczno/SkrytkaESP.

INFORMACJE DODATKOWE

Punkt sprzedaży węgla opałowego zostanie uruchomiony w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piasecznie, przy ul. Technicznej 6.

Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom gminy Piaseczno na preferencyjnych warunkach, tj. po cenie nie większej niż 2000,00 zł brutto za 1 tonę węgla, (zarówno tzw. « groszek », jak i « orzech »).

Uprawnionym do zakupu węgla opałowego będą wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy korzystają ze źródeł ciepła zasilanych węglem kamiennym i dopełnili obowiązku rejestracji ww. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Szczegółowe informacje nt. obowiązku rejestracji źródeł ciepła dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno pod adresem: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Informacji w tej sprawie udziela również Wydział Ochrony Środowiska UMiG Piaseczno, tel. (22) 701 75 41.

Łączny limit zakupu węgla opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023 r. wynosi 3 tony.

Węgiel będzie wydawany w dwóch partiach, tzn.  2 x 1,5 tony (2 x 1500 kg) na każde gospodarstwo domowe korzystające ze źródła ciepła zasilanego węglem opałowym.

Pierwszą partię zamówionego węgla opałowego (1,5 tony) będzie można odebrać w terminie do dnia 31.12.2022 r., drugą – od dnia 02.01.2023 r..

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po wskazaniu przez importerów miejsc, z których spółka PUK Piaseczno będzie mogła odebrać hurtowe ilości węgla.

Za rejestrację zamówień, przyjmowanie wniosków i preferencyjną sprzedaż detaliczną węgla opałowego na terenie Miasta i Gminy  Piaseczno odpowiada spółka PUK Piaseczno.

Zainteresowanych zakupem węgla w ramach ww. programu rządowego prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami PUK Piaseczno drogą elektroniczną na adres mailowy: zima@pukpiaseczno.pl  lub telefonicznie na nr tel. +48 510 870 254 (czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 09.00 – 15.00).

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu organizacji sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom Gminy Piaseczno, zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych.

Szczegółowa informacja o zasadach ochrony tych danych znajduje się na stronie internetowej: www.pukpiaseczno.pl.

W pierwszej kolejności węgiel opałowy będzie sprzedawany osobom, które zarezerwowały możliwość zakupu węgla drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz złożyły pisemny wniosek o zakup węgla na warunkach preferencyjnych.  Liczy się kolejność zgłoszeń i kolejność złożenia pisemnych wniosków, o których mowa powyżej.

W przypadku braku odbioru zarezerwowanego węgla w wyznaczonym terminie rezerwacja będzie tracić status pierwszeństwa.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:
Wniosek o zakup węgla (.pdf, 417 KB)
⇨ Wniosek o zakup węgla (.doc, 33.5 KB)