Strajk nauczycieli w gminie Piaseczno

11031

Z związku z zapowiedzią ZNP dotyczącą ogólnopolskiego strajku nauczycieli  informuję, że rozpoczęcie strajku planowane jest na dzień 8 kwietnia br. a czas jego trwania nie jest określony. Strajk będzie trwał w godzinach pracy szkoły, a jego organizatorem na terenie Gminy Piaseczno jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Piasecznie.

Gmina Piaseczno prowadzi 21 placówek oświatowych – 11 przedszkoli oraz 10 szkół podstawowych. Gotowość strajkową wyrażoną w referendum zakomunikowało 8 przedszkoli i 10 szkół. Są to:
– Przedszkole Nr 2 w Piasecznie
– Przedszkole Nr 3 w Zalesiu Dolnym
– Przedszkole Nr 4 w Piasecznie
– Przedszkole Nr 5 w Piasecznie
– Przedszkole Nr 8 w Piasecznie
– Przedszkole Nr 9 w Piasecznie
– Przedszkole Nr 10 w Piasecznie
– Przedszkole Nr 11 w Piasecznie
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piasecznie
– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie
– Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
– Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
– Szkoła Podstawowa w Złotokłosie
– Szkoła Podstawowa w Chylicach
– Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie
– Szkoła Podstawowa w Głoskowie

W placówkach Przedszkole nr 1 w Piasecznie, Przedszkole nr 6 w Głoskowie, Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym  zajęcia powinny odbywać się planowo. Z referendum nie wynika ilu konkretnie nauczycieli w danej placówce przystąpi 8 kwietnia do strajku.

W przypadku strajku tylko części pracowników – placówka będzie prowadziła opiekę nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Niestety może zdarzyć się tak, że  do strajku przystąpi 100% pracowników danej placówki i wtedy zajęcia zostaną odwołane a placówka będzie zamknięta.

Egzaminy

Dyrektorzy szkół z uwagi na dobro swoich uczniów podejmują działania zmierzające do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i 8-klasisty w terminie, choć stoi to w sprzeczności z sytuacją strajkową. Dyrektorzy na bieżąco kontaktują się Okręgową Komisją Egzaminacyjną wyjaśniając wszelkie wątpliwości spowodowane nadchodzącym strajkiem.

Ostatnia próba porozumienia Związku Nauczycielstwa Polskiego z rządem zaplanowana jest na  poniedziałek 1 kwietnia. Dlatego też, nasze dalsze działania podejmiemy po wynikach tego spotkania.

W poniedziałek, 1 kwietnia Zarządzeniem Burmistrza zostanie powołany Zespół do monitorowania sytuacji publicznych gminnych placówek oświatowych w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Spotkanie zespołu zostało zaplanowane na wtorek 2 kwietnia.  Zadaniem zespołu będzie monitorowanie i reagowanie na sytuację  strajkową w poszczególnych placówkach.

3 kwietnia o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, na którym zapoznam się ze stanowiskiem rodziców  w sprawie strajku.

Proszę o cierpliwość i zrozumienie trudnej dla całej społeczności oświatowej sytuacji.

Następne informacje dotyczące naszych działań w związku z zapowiadanym strajkiem zostaną opublikowane w środę 3 kwietnia – piaseczno.eu/strajk-list-burmistrza

W celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania oraz organizacji szkoły/placówki w dniu strajku proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrekcją Szkoły/Przedszkola. Dane kontaktowe do wszystkich placówek oświatowych zamieszczone są na stronie internetowej: www.oswiata.piaseczno.eu