Symboliczna mogiła poległych w Koronie i Litwie w 1861 r.

5897
Symboliczna mogiła poległych w Koronie i Litwie w 1861 r.
Symboliczna mogiła poległych w Koronie i Litwie w 1861 r.

Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Jazgarzewie. Cmentarz położony na terenie graniczącym ze wsią Wólka Kozodawska, przy ulicy Źródlanej. Grób znajduję się w 10 sektorze, 15 rządzie, 3 kwaterze od alei, w północnej części cmentarza, będącej starą częścią nekropolii, przy jej głównej alei. Dane GPS: 52.040388, 21.001817.

Mogiła ziemna ograniczona betonowym murkiem z metalowym krzyżem. Poniżej żeliwna tabliczka. Napisane jest na niej: „Na pamiątkę poległych w Koronie i Litwie 1861 r.” Określa się ją jako symboliczną mogiłę upamiętniającą poległych podczas manifestacji na terenie Litwy i Korony, w tym w Warszawie w 1861 roku.

Mogiła 1861 r., foto Piotr Prawucki, 14 IX 2017 r.
Mogiła 1861 r., foto Piotr Prawucki, 14 IX 2017 r.

Opracował Piotr Prawucki na podstawie:
– S. Hofman, Katalog Miejsc Pamięci Narodowej. Karta Ewidencyjna Jazgarzew mogiła 1861 r., Piaseczno 2014, dokument elektroniczny, w zbiorach Gminy Piaseczno.

Lokalizacja GPS: 52.040388, 21.001817