Szkolimy uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy

1689
Szkolenie w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie
foto: Marcin Borkowski

W dziewięciu szkołach na terenie naszej gminy, realizowany jest cykl warsztatów z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Od kwietnia do końca października 2019 roku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, ratownik medyczny pan Rafał Turek, na zlecenie gminy, uczy młodzież podstawowych odruchów i nawyków w sytuacjach kryzysowych, nie rzadko zagrożenia życia lub zdrowia oraz bezpiecznych zachowań na co dzień. Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnymi, gdzie główną formą pracy jest wykład i ćwiczenia grupowe z użyciem pomocy dydaktycznych m.in. fantomów w różnych rozmiarach, kamizelek do treningu postępowania przy zadławieniach. Młodzież poznaje zasady obsługi AED – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Program szkolenia, w którym udział weźmie 813 uczniów z 35. klas siódmych przewiduje takie tematy jak: bezpieczeństwo własne, otoczenia oraz osób postronnych, przewidywanie i zapobieganie sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, jak z ratującego nie stać się ofiarą, rozpoznawanie zagrożeń i postępowanie przy “codziennych” urazach,  bezpieczeństwo w szkole, podstawy ewakuacji, jak właściwie zawiadomić o wypadku odpowiednie służby oraz w co wyposażyć domową apteczkę i jak z niej skorzystać.

– Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie młodzież nabędzie wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym a także zdobędzie praktyczne umiejętności niezbędne do reagowania w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. – To ważne, żeby młodzi ludzie potrafili zminimalizować stres podczas udzielania pierwszej pomocy oraz umieli właściwie ocenić stan poszkodowanych.