Tak głosowało Piaseczno

6600

W niedzielę 13 października 2019 prawie 76% mieszkańców naszej gminy odwiedziło lokale wyborcze, oddając głos na swoich przedstawicieli w Sejmie oraz Senacie.

Analizując ogólnokrajową frekwencję wyborczą, Piaseczno uplasowało się w ścisłej czołówce gmin, których mieszkańcy najliczniej uczestniczyli w wyborach. Na terenie naszej gminy najchętniej głosowali mieszkańcy Piaseczna w komisji nr 12 w Przedszkolu nr 11 (ul. Nefrytowa 14), gdzie frekwencja przekroczyła 84,35% oraz mieszkańcy Józefosławia, gdzie w komisjach nr 25, 26, 27, 28 frekwencja wyniosła średnio ponad 80% (liderem jest komisja nr 27 w Józefosławiu- 85,70%). Najmniej kart wyjęto z urny ustawionej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie (komisja 41), gdzie głosowało 58,90% uprawnionych mieszkańców Karolina, Szczaków i Wólki Prackiej. Więcej o frekwencji: wybory.gov.pl

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swojej stronie dane ze wszystkich 45. obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Piaseczno. Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą oddano 40,14% głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30,42%. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który oddano 15,67% głosów. Na czwartym miejscu znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6,47%. Ponad progiem wyborczym znalazła się również Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą oddano 5,71% głosów. Więcej informacji o wynikach do Sejmu na terenie gminy Piaseczno: wybory.gov.pl Do Senatu 66,69% głosujących mieszkańców oddało głos na Michała Kamińskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast 33,31% na Konstantego Radziwiłła z Prawa i Sprawiedliwości. Wyniki do Senatu na terenie gminy Piaseczno: wybory.gov.pl

Wyniki ogólnopolskie różnią się od wyników lokalnych w naszej gminie. Według danych z 100% obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 43,59%, na drugim miejscu z 27,40% głosów jest Koalicja Obywatelska (PO, .N, Zieloni), trzecie miejsce zajął Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 12,56%. Powyżej progu wyborczego znajduje się również: Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,55% oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość – 6,81%. Pozostałe komitety znalazły się poniżej progu wyborczego. Frekwencja w wyborach w skali ogólnopolskiej wyniosła 61,74%. Szczegółowe informacje na temat wyników wyborów dostępne są na stronie internetowej: wybory.gov.pl/sejm oraz wybory.gov.pl/senat

– Dziękuję członkom Obwodowych Komisji Wyborczych gminy Piaseczno oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno za bardzo sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu oraz Senatu na terenie naszej gminy – powiedział Arkadiusz Czapski, Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno.

Wszystkie protokoły z 45. obwodowych komisji wyborczych zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Okręgową Komisję Wyborczą Warszawa II do godz. 6.30. Informujemy, że kopie protokołów obwodowych komisji wyborczych Gminy Piaseczno z wyborów parlamentarnych, dostępne są do wglądu dla zainteresowanych w przeciągu miesiąca od wyborów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, 1 piętro pok. 36 – w godzinach pracy urzędu.