Ul. Geodetów - prace na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Chabrów. Na zdjęciu ulica i sprzęt budowlany.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Trwają prace drogowe na kolejnym fragmencie ulicy Geodetów. Od wtorku 22 lutego wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu w rejonie prowadzonej inwestycji.

Wykonawca przebudowy ulicy Geodetów realizuje obecnie prace na odcinku od ulicy Ogrodowej w kierunku ul. Puławskiej. W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Chabrów, od wtorku 22 lutego zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która zamknie możliwość wjazdu na teren budowy z ulic Wiejskiej, Osiedlowej i Rubinowej. Nie będzie również przejazdu ulicą Geodetów na wysokości ul. Chabrów (od strony ul. Puławskiej).

Mieszkańcy z ul. Chabrów, osiedla przy ul. Ottawy oraz z segmentów po południowej stronie ul. Geodetów na odcinku od ul. Ogrodowej do Ottawy będą mieli zapewniony dojazd od ul. Ogrodowej lub Rubinowej, przez teren budowy. Dojazd do ul. Wiejskiej odbywać się będzie od ul. Kuropatwy. Dojazd do południowej części ul. Osiedlowej zapewniony jest od ul. Cyraneczki i ul. Prymulki. Dojazd do północnej części ul. Rubinowej zapewniony jest od ul. Nefrytowej i ul. Energetycznej. Zachowana będzie przejezdność skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Geodetów, z zastrzeżeniem pojawiających się czasowych utrudnień.
Taka organizacja ruchu pozwolić skrócić prace polegające na ułożeniu krawężników i wykonaniu podbudowy do około 2 tygodni, wtedy też skończą się problemy z kałużami i błotem.

Na odcinku ul. Geodetów od ul. Chabrów w kierunku Puławskiej w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Wykonawca będzie zajmował kolejne fragmenty ulicy aż do wjazdu na teren centrum handlowego Auchan (bez wjazdu).

PGE Dystrybucja rozpoczęła prace związane z kablowaniem sieci średniego napięcia na pierwszym remontowanym odcinku ul. Geodetów, tj. od Ronda Praw Kobiet do ul. Ogrodowej. Zakończenie tych prac pozwoli na dokończenie robót drogowych, czyli wykonanie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego.

W poniedziałek 21 lutego zainstalowane zostały tablice informujące o możliwości dojazdu do sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych przy ul. Geodetów.

Ul. Geodetów – prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Chabrów
foto: Marek Ławrecki
Ul. Geodetów – prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Chabrów
foto: Marek Ławrecki

Tematy powiązane: