Wspólnie wygramy z niską emisją

1407

Serdecznie zapraszamy do udziału w internetowym konkursie ekologicznym „Wspólnie wygramy z niską emisją”. Jego celem jest popularyzowanie wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery w związku z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i transportowych ludności oraz promocja działań mających służyć dbałości o środowisko, a w szczególności o czyste powietrze.

Konkurs „Wspólnie wygramy z niską emisją” odbywać się będzie online za pośrednictwem strony internetowej http://grygminne.pl/piaseczno2018/. Na ww. stronie, począwszy od 26 września 2018 r. przez cztery kolejne tygodnie w każdą środę publikowane będą zadania konkursowe. Ich wykonanie będzie wymagało wiedzy merytorycznej, zmysłu estetycznego oraz poczucia humoru. Uczestnik będzie mógł rozwiązać wszystkie cztery zadania, bądź tylko niektóre z nich. Rozwiązania będą przesyłane przez uczniów w formie plików elektronicznych (popularne formaty, np. doc, docx, pdf, jpg, tiff), dzięki czemu uczestnicy nie będą zmuszeni do składania prac konkursowych w siedzibie organizatora.

W wyłonieniu zwycięzców konkursu poza jury będą brali udział Internauci. Pod ogólnodostępne głosowanie internetowe zostaną skierowane prace stanowiące rozwiązania dwóch zadań, natomiast pozostałe prace oceni jury.

Na stronie konkursu znajdą się również rankingi uczestników informujące o liczbie punktów przyznanych za wykonanie poszczególnych zadań oraz o miejscu zajmowanym przez każdego z uczniów w klasyfikacji ogólnej konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody: zwycięzca otrzyma bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 500 zł, drugie miejsce zostanie nagrodzone bonem o wartości 400 zł, a trzecie – 300 zł.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczali do klas VI – VIII szkół podstawowych oraz III szkół gimnazjalnych zamieszkali lub uczący się na terenie gminy Piaseczno (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do klas V – VII szkół podstawowych oraz II szkół gimnazjalnych).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Wojska Polskiego 54, 05 – 500 Piaseczno) wypełnionego i podpisanego zgłoszenia, którego wzór wraz z regulaminem można otrzymać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub pobrać ze strony internetowej www.przyrodapiaseczna.pl

Do konkursu zostanie dopuszczonych 50 osób, które jako pierwsze złożą wypełnione zgłoszenie.

Na zgłoszenia czekamy w terminie od 14 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin

Zgłoszenie