Plany związane z rozwojem systemu drogowego i poprawą jakości dróg oraz bezpieczeństwa na naszych szlakach komunikacyjnych. Film zawiera napisy.

Położenie gminy Piaseczno sprawia, że przez nasz teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Rosnąca liczba mieszkańców zarówno Piaseczna, jak i gmin sąsiednich, wiąże się z większym natężeniem ruchu. Wyzwań drogowych jest więc sporo. Wiele zadań poprawiających bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu udało się już zrealizować, ale wciąż sporo inwestycji jest przed nami.

Na terenie gminy Piaseczno mamy aż czterech zarządców dróg, ponieważ przebiegają tędy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. W każdym z tych obszarów jest szereg zadań do zrealizowania. Gmina Piaseczno dba nie tylko o inwestycje dotyczące dróg gminnych, ale współpracuje również z innymi zarządcami dróg przy planowaniu, a następnie realizacji ich inwestycji.

Odpowiadając na pytania zadawane często przez mieszkańców, burmistrz Daniel Putkiewicz mówi o inwestycjach obecnie projektowanych oraz planowanych do zrealizowania w niedalekiej perspektywie.

Piaseczno skomunikowane logo