Zabytek Plebanii z dofinansowaniem samorządu województwa

1657

Gmina Piaseczno jest w trakcie realizacji projektu pn. Remont i przebudowa budynku starej Plebanii w parafii pw. św. Anny w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zostaną zakończone w roku bieżącym 2021 następujące czynności tj. dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby modernizacji budynku starej Plebanii oraz pokrycie dachów blachą tytan-cynk, grafit na rąbek stojący z podziałami poprzecznymi. Gmina poza zadaniami projektu realizuje szereg pozostałych robót budowlanych, tak aby inwestycja mogła  zakończyć się jak najszybciej, a mieszkańcy Piaseczna oraz okoliczni przybywający mogli korzystać z zasobów kulturowych regionu, jakim będzie Muzeum Piaseczna.

Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 80 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu  245 578,14 zł.

Okres realizacji projektu: 18.05.2021 r. – 30.11.2021 r.

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 19.08.2021 r.

Mazowsze - logo