Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność sportową w 2023 roku
Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność sportową w 2023 roku

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie informuje, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność na rzecz sportu w 2023 roku. 

Termin składanie wniosków upływa 30 listopada 2023 roku o godz. 12.00. W przypadku wyników sportowych osiągniętych w grudniu 2023 istnieje możliwość złożenia wniosku po terminie (nie później niż do 31 grudnia 2023 r.). Dotyczy wyłącznie kategorii: Nadzieja Sportowa, Zawodnik.

Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Sikorskiego 20 w godz. 9.00-15.00 lub w biurze na Stadionie Miejskim GOSiR Piaseczno ul. 1 Maja 16 w godz. 15.00–20.00. Osoba do kontaktu: Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716 80 01 wew. 11; 660 057 999, e-mail: kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl

Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się o w/w nagrody i wyróżnienia. Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Poniżej udostępniamy wniosek oraz uchwała regulująca zawady przyznawania nagród i wyróżnień: WNIOSEK NAGRODOWY oraz UCHWAŁA nr 798_XXVIII_2016.

Gala Sportu 2024 Podsumowanie Roku Sportowego 2023 odbędzie się 2 lutego 2024 r. w hali sportowej Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.