Budowa parku rowerowego przy Jeziorce

428

Mazowsze Dla Sportu #MazowszeDlaSportuSamorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na remoncie już istniejących obiektów sportowych.

Gmina Piaseczno pozyskała 297 850 zł dofinansowana na przedsięwzięcie pod nazwą „Park rowerowy przy Jeziorce” warte ogółem 650 000,00 zł. Inwestycja ma na celu budowę nowoczesnego parku rowerowego, umożliwiającego masowe uprawnianie sportu przez okolicznych mieszkańców. Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Nowopowstały obiekt przyczyni się do aktywizacji sportowej zarówno dzieci jak i dorosłych.

Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 została podpisana w dniu 8 sierpnia 2023 r. w Warszawie.

25 lat Mazowsze