Co się dzieje ze zgłoszeniami?

5824
Mobile Alert

Administrator dostaje powiadomienie o każdym zgłoszeniu, może przeglądać zgłoszenia na mapie i w postacie tabelarycznej:

Pełna informacja o zgłoszeniu wygląda tak:

Ekran zawiera dane poglądowe - fikcyjne
Ekran zawiera dane poglądowe – fikcyjne

W zależności od reguły ustawionej dla danej kategorii, wiadomość jest  automatycznie przesyłana do odpowiednich służb np. do straży miejskiej czy zarządcy drogi.