Książki Naszych Marzeń

4623

Rada Ministrów 26 maja 2015r. podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Program „Książki naszych marzeń” ma/miał wspierać organy prowadzące szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przez zakup do bibliotek szkolnych książek:
– książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów;
– książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Program ma/miał promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych.
Wybrane książki mają rozbudować ciekawość ucznia. Mają uczyć czytania.

W ramach programu „Książki Naszych Marzeń” uczestniczyło 10 szkół podstawowych w których zakupiono 1289 książek do bibliotek szkolnych.
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 4 PDP im. J. Kilińskiego w Piasecznie,
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. Krauze w Piasecznie,
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Zawadzkiego w Piasecznie,
5. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie,
6. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach,
7. Szkoła Podstawowa im Kardynała Wyszyńskiego w Jagarzewie,
8. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym,
9. Szkoła Podstawowa w Złotokłosie,
10. Szkoła Podstawowa w Józefosławiu,

Zbiorczy wniosek dot. 10 szkół
Kuratorium Oświaty w Warszawie umowa 13.10.2015
Dotacja 21 700,00
Wartość 27 125,00
Okres realizacji 23.10.2015 – 15.06.2016