Mazowsze dla czystego powietrza – dotacja na edukację ekologiczną

524
Okładka Eko Piaseczno - poradnik dla dzieci

Gmina Piaseczno pozyskała z budżetu samorządu województwa 105 928,00 zł na działania związane z ochroną powietrza.

W ramach kolejnej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, który jest kontynuacją realizowanego od 2019 roku „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza” zadanie Działania informacyjno-edukacyjne w gminie Piaseczno zostało pozytywnie zaopiniowane i dnia 2 czerwca została podpisana umowa udzielająca wsparcia w kwocie 105 928,00 zł.

Wsparcie dla sołectw, działkowców i programów ochrony powietrza i klimatuCelem edukacji ekologicznej poprzez realizację powyższego zadania jest kształtowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania powiązanymi kwestiami: społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Umożliwi to mieszkańcom gminy zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska. Pomoże w tworzeniu proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowaniu postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska. Dzięki szeregowi zaplanowanych działań upowszechnia będzie idea rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia, uwzględniając: edukację, pracę oraz wypoczynek.

25 lat Mazowsze