Wsparcie Mazowsza dla sołectw

560
dofinansowanie mazowsza. Na zdjęciu grupa osób trzymających symboliczne czeki.
foto Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw” Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie na wszystkie 6 złożonych wniosków, na łączną kwotę 58 400,00 zł.

Dnia 2 czerwca 2023 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla zadań, które będą realizowane w 6 sołectwach:

  1. Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie Bąkówka.
  2. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bogatki.
  3. Montaż ograniczników prędkości na drogach gminnych na terenie sołectwa Głosków-Letnisko.
  4. Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych w sołectwie Łbiska.
  5. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Mieszkowo.
  6. Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi Zalesie Górne.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Prace realizacyjne muszą zostać zakończone do września 2023 r.