Mazowsze dla Sołectw 2022

1153

Zakończono realizację zadań realizowanych w  ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw.”

W gminie Piaseczno zrealizowano następujące zadania:

  • Sołectwo Robercin: Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie

W ramach zadania wykonano remont podłogi w Domu Ludowym. Zakres rzeczowy zadania objął zerwanie starej podłogi, zabezpieczenie ścian, wykonanie wylewki, gruntowanie, układanie gresu, montaż cokołów, poprawki malarskie i fugowanie. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 235,25 zł, w tym dofinansowanie 10 000 zł.

  • Sołectwo Wólka Kozodawska: Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw

W ramach zadania poprawiono infrastrukturę na placu zabaw, oraz posadzono zieleń, uzupełniono małą architekturę o nowe ławki, stojak na rowery, wykonano nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem podłoża. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 853,95 zł w tym dofinansowanie 9 929,47 zł.

  • Sołectwo Bobrowiec: Dofinansowanie Potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej

Podczas realizacji zadania poszerzono wyposażenie specjalistyczne jednostki OSP Bobrowiec, aby możliwe było podejmowanie działań z wykorzystaniem detektora temperatur w obszarach interwencji. Zakupiono 2 kamery termowizyjne FLIR-K2 wraz z walizkami transportowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 000 zł, w tm dofinansowanie 10 000 zł.

  • Sołectwo Kamionka: Modernizacja oświetlenia we wsi Kamionka

W ramach zadania zwiększono liczbę opraw oświetleniowych oraz wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 680,00 zł, w tym dofinansowanie 9 840,00 zł.

  • Sołectwo Wola Gołkowska: Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych

W ramach zadania zainstalowano monitoring w Woli Gołkowskiej. Powiększono sieć monitoringu o nowe kamery na terenie sołectwa Wola Gołkowska. Zakupione kamery zainstalowano na placu zabaw oraz przy korcie tenisowym. Wykonano sieć pozwalającą na sprawne działanie monitoringu. Całkowity koszt zadania wyniósł 18 464,28 zł, w tym dofinansowanie 9 232,14 zł.

  • Sołectwo Runów: Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe – zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie

W ramach zadania wykonano zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie, zwiększono liczbę opraw świetlnych, zamieniono oprawy sodowe na wysoko wydajnościowe oprawy LED. Całkowity koszt zadania wyniósł 18 942,00 zł, w tym dofinansowanie 9 471,00 zł.

  • Sołectwo Gołków: Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy

W ramach zadania wymieniono oświetlenie uliczne na lampy LED. Zakres rzeczowy zadania objął wymianę oświetlenia ulicznego na lampy typu LED. Działania objęły wymianę oświetlenia na głównych oraz bocznych ulicach. Zwiększono liczbę opraw oświetleniowych oraz zastąpione obecnie zamontowane oprawy sodowe na wysoko wydajnościowe oprawy LED. Całkowity koszt zadania wyniósł 59 040,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00zł.

  • Sołectwo Grochowa-Pęchery: Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery

Wykonano monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery. Powiększono sieć monitoringu o nowe kamery wysokiej rozdzielczości na terenie sołectwa. Zakupiono nowy rejestrator oraz wykonano sieć pozwalającą na sprawne działanie monitoringu. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 900,17 zł, w tym dofinansowanie 9 950,08 zł.

  • Sołectwo Szczaki: Wykonanie monitoringu przy domu sołeckim

W ramach zadania poszerzono sieć monitoringu na terenie sołectwa. zakupiono nowe kamery, które zostały zamontowane na terenie sołectwa. Zakupiono rejestrator, monitor LCD, wykonano sieć pozwalającą na sprawne działanie monitoringu. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 775,20 zł, w tym dofinansowanie 9 887,60 zł.

Mazowsze dla sołectwPowyższe zadania współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.