Obiekty zabytkowe w Piasecznie

1898
Obiekty zabytkowe w Piasecznie
foto: Tomasz Strzeżek

Pierwsza konferencja historyczna w Piasecznie spotkała się z wielkim zainteresowaniem, dlatego podobne spotkania będą kontynuowane w przyszłości.

Sala ślubów historycznego ratusza, gdzie 20 września odbyła się konferencja, pękała w szwach. Dopisali zarówno prelegenci, jak i zainteresowani historią mieszkańcy. Głównym tematem pierwszego naukowego wydarzenia był park miejski oraz obiekty historyczne w jego otoczeniu.

Gości i zebranych powitali wiceburmistrz Daniel Putkiewicz oraz wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski, którzy nie tylko zajmują się tematem zabytków i rewitalizacji w ramach swoich obowiązków służbowych, ale także prywatnie są pasjonatami historii i turystyki.
Na wstępie Piotr Kalbarczyk z Wydziału Urbanistyki i Architektury przedstawił informacje
o dostępnej online elektronicznej mapie i ewidencji zabytków na terenie gminy Piaseczno. Następnie Andrzej Gałkowski i Sebastian Bryciński, działający w Piaseczyńskim Klubie Poszukiwaczy Historii, pokazali nieznane dotąd plany założenia pałacowego, zbudowanego w Piasecznie dla króla Augusta III Sasa w XVIII w. Opowiedzieli o historii powstania Pałacu Myśliwskiego, charakterystycznych cechach architektury tego okresu oraz o bytnościach króla w Piasecznie i jego zamiłowaniu do polowania na głuszce. Materiały, na których się opierają w swoich poszukiwaniach, pochodzą z archiwum w Dreźnie.

Z kolei dr Marek Barański, który przeprowadzał badania na zlecenie gminy, przedstawił historię dworku znanego jako „Poniatówka”, przemiany architektoniczne, jakie zaszły w obiekcie od czasów jego powstania jako Dom Starosty, okres przebudowy przez Franciszka Ryxa, jak i adaptację dworku dokonaną przez hrabinę Cecylię Plater Zyberkównę. Zwrócił uwagę na dekoracje naścienne, które odkryto pod warstwą tynku, będące prawdopodobnie przykładem dekoracji malarskich epoki stanisławowskiej.

Historyk sztuki Krystyna Kraśniewska przedstawiła natomiast analizę rzeźby Fortuny, która umieszczona była w niszy elewacji dworku „Poniatówka”.

Krzysztof i Michał Rzepińscy pokazali wyniki swoich prac – bezinwazyjnych badań archeologicznych m.in. zdjęcia lotnicze wykonane z drona badanego obszaru oraz wyniki i zapisy skanowania terenu, które wskazują na istnienie w ziemi pozostałości po dawnym założeniu pałacowym.

Prezentację dotyczącą działań gminy przy ochronie zabytków i najbliższych planach związanych z tymi obiektami przedstawił wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

Głos zabrał także gość specjalny – Piotr Stasiak, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie, który opowiedział o działaniach, jakie prowadzi samorząd w ramach projektu rewitalizacji najstarszej, historycznej części miasta.

Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Joanna Lasek, która mówiła o współpracy między gminą a konserwatorem dotyczącej obiektów zabytkowych. Obecni byli też inni zacni goście, radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jednym z postulatów pokonferencyjnych była chęć organizacji kolejnych podobnych spotkań dotyczących odkrywania historii Piaseczna.

Natomiast wiceburmistrz Daniel Putkiewicz zaprosił na spotkanie z dr. Markiem Barańskim, połączone ze zwiedzaniem i oprowadzaniem po „Poniatówce”, które przygotowywane jest dla mieszkańców na 29 września.