Projekt

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym w okresie od 12 września do 30 listopada 2018 roku zrealizowała zadania wynikające z podpisanej przez Gminę Piaseczno z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy na zadanie obejmujące przygotowanie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

W szkole przeprowadzono liczne działania, przekazywano uczniom szkoły oraz lokalnej społeczności, wiedzę historyczną i kulturową na temat II Rzeczypospolitej oraz na temat okoliczności odzyskania niepodległości w skali ogólnokrajowej oraz lokalnej. W ramach projektu zorganizowano m.in. wystawę pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości oraz życiem codziennym w II Rzeczypospolitej, wystawę plakatów pt.: Wspaniali Polscy Nauczyciele. Uczniowie klas I-III przygotowywali kotyliony, flagi polskie oraz dekorowali klasy, poznawali literaturę dziecięcą z okresu II Rzeczypospolitej. W dniach od 5 do 11 listopada zorganizowano TYDZIEŃ POLSKI.

W jego trakcie zrealizowano:  wycieczki po Piasecznie, wieczór poezji 20-lecia Międzywojennego, Festiwal piosenek, Bal Niepodległej, który był wydarzeniem wieńczącym wszystkie akcje i projekty zorganizowane w szkole. W czasie tego wieczoru uczniowie prezentowali stroje z epoki (odbył się konkurs na wyłonienie najpiękniejszych), uczyli się tańczyć popularne w epoce tango, bawili się również do muzyki z epoki. Rodzice przygotowali poczęstunek w barwach narodowych. 9 listopada zorganizowano w szkole uroczysty apel, z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowiska lokalnego, W ramach projektu odbyła się wycieczka dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych w czasie trwania projektu uczniów, do Gdyni, miasta powstałego w II RP.

Zdjęcia do obejrzenia: projekt “Niepodległa” (.pdf)

Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło na realizację zadania dotację w kwocie 10 000,00 zł

Niepodległa i MEN