Przebudowa alei Róż w Piasecznie

3459
Ilustracja. Trwa przebudowa alei Róż w Piasecznie
foto: Łukasz Wyleziński

Trwa przebudowa alei Róż w Piasecznie, na odcinku od ul. Szkolnej poprzez skrzyżowanie z ulicami Marusarzówny i Sikorskiego oraz dalszy odcinek w kierunku drogi wojewódzkiej nr 721 (ulica Okulickiego).

Przetarg podzielono na dwa etapy:

ETAP I: “Przebudowa drogi gminnej ulicy Alei Róż w Piasecznie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Sikorskiego oraz odcinka od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Okulickiego wraz z opracowaniem projektu i realizacją przebudowy oświetlenia, usunięcia kolizji z linią teletechniczną i usunięcie ewentualnych, innych urządzeń kolidujących wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych” w ramach zadania “Ulica Aleja Róż w Piasecznie”. Część I wykona firma Mabau Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha. Prace budowlane będą kosztowały 1,34 mln zł.

ETAP II: “Gospodarka zielenią wraz z wycinką i nasadzeniami zastępczymi przy przebudowie al. Róż  na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Sikorskiego oraz od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Okulickiego w Piasecznie” w ramach zadania “Ulica Aleja Róż w Piasecznie”.
Część II wykona firma ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95, 05-500 Piaseczno. Prace związane z zagospodarowaniem zieleni będą kosztowały około 440 tys. zł.

Ilustracja. Trwa przebudowa alei Róż w Piasecznie
foto: Łukasz Wyleziński

Zgodnie z opracowaną na zlecenie Gminy Piaseczno koncepcją remontu ulicy, planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z jej jednoczesnym poszerzeniem z 3,5 do 4,0 m, przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego zgodnie z dotychczasowym układem (od ulicy Szkolnej w kierunku ulicy Sikorskiego). Ponadto, po obydwu stronach ulicy zostaną wykonane liczne, ukośne, a częściowo także prostopadłe miejsca postojowe. Łącznie ma ich być 140. W ramach robót po obydwu stronach ulicy wykonane zostaną nowe chodniki, które poprawią komfort poruszania się pieszych.

Wykonane zostaną także progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania, które w sposób naturalny wymuszą spowolnienie ruchu, co poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym dzieci, przychodzących przez ulicę na pobliski plac zabaw. W ramach robót wymienione zostaną także słupy oświetleniowe oraz zamontowane zostaną nowoczesne lampy oświetleniowe typu LED, dzięki czemu mieszkańcy będą się czuli bezpieczniej po zmroku.

W związku z tym, że przebudowa ulicy wiąże się z koniecznością wycinki krzewów rosnących po zachodniej stronie ulicy, Gmina Piaseczno po zakończeniu robót dokona nasadzeń zastępczych w granicach pasa drogowego. Nasadzenia sprawią, iż okoliczne bloki odseparowane zostaną od ruchu na ulicy, zwiększy się więc komfort zamieszkiwania, a jednocześnie poprawi się estetyka tego terenu.

Prace powinny zakończyć się do końca czerwca 2021 roku.

Szczegóły na stronie internetowej: bip.piaseczno.eu

koncepcja


Wyświetl większą mapę na openstreetmap.org