Razem Lepiej - projekt socjalny w Zalesiu Górnym
foto Ryszard Tyszecki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie od lat podejmuje działania na rzecz eksponowania i podkreślania praw osób z niepełnosprawnościami, upowszechniania idei tolerancji, otwartości i szacunku, a także ukazania korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

W 2010 r. z inicjatywy pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w ramach programu CAL i działań Partnerstwa Lokalnego “Dolina Jeziorki zawiązała się Grupa „Razem Lepiej” skupiająca osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Hasło przewodnie Grupy „Nic o nas bez nas” do dzisiaj nie straciło na aktualności i przyświeca wszystkim działaniom grupy – zarówno tym ukierunkowanym na poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, jak i skierowanym do lokalnej społeczności, mającym za zadanie zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz integrację całej społeczności lokalnej.

W ramach projektu socjalnego „Razem Lepiej”, w tym roku spotykamy się ze sobą dwa razy w miesiącu w Domu Sołeckim przy ul. Wiekowej Sosny 4 w Zalesiu Górnym. Na spotkaniach integrujemy się, bierzemy udział w warsztatach plastycznych, planujemy także najbliższe imprezy i wydarzenia.

Działania uczestników projektu „Razem Lepiej” dowodzą, że myślimy o swoich możliwościach, nie ograniczeniach.

Koordynator Projektu „Grupa Razem Lepiej” Starszy Pracownik Socjalny P. Katarzyna Sameryt, e-mail: katarzyna.sameryt@mgops.piaseczno.eu, tel. 508 545 501.

Poniżej relacja fotograficzna Ryszarda Tyszeckiego z naszych spotkań i ostatniego wyjazdu do teatru: