Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw. w Henrykowie-Uroczu
Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw. w Henrykowie-Uroczu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, prostuje treść opublikowanego ogłoszenia z dnia 24.01.2022 r. o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 93/2, położona w Henrykowie Urocze, objęta księgą wieczystą nr WA1I/00020671/0 o pow. 800 m.kw., wyznaczonym na dzień 18 marca 2022 r., godz. 10:00, w następujący sposób:

Sformułowanie o brzmieniu
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 170.000,00 zł brutto

zastępuje się sformułowaniem:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 170.000,00 zł – sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ww ustawy

Pozostałe warunki i treść przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 24.01.2022 r. pozostają bez zmian.

Sprostowanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej BIP i stronie internetowej urzędu oraz w prasie.

Piaseczno, 15.02.2022

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Powiązane tematycznie:
Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka 93/2 o powierzchni 800 m.kw. w Henrykowie-Uroczu

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO