Wiosenne nasadzenia w Piasecznie

1511
Ilustracja. Wiosenne nasadzenia przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
foto Łukasz Wyleziński

W ramach nowych nasadzeń uzupełniających, w zamian za usunięte drzewa, na wiosnę Urząd Miasta i Gminy Piaseczno posadził 118 drzew (lipy, klony, głogi, jabłonie ozdobne, graby) na terenie gminy Piaseczno oraz 105 drzew z gatunku lipa drobnolistna „Rancho” o obwodzie pni 14-16 cm, głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych m.in. ulic: Wojska Polskiego, Szkolnej i Sikorskiego.

– Staramy się dobierać odpowiednie gatunki do danej lokalizacji. Chcemy też, żeby nowe nasadzenia były rodzimymi i miododajnymi gatunkami – mówi Monika Szkuta z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych.

Ilustracja. Wiosenne nasadzenia przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
foto Łukasz Wyleziński