Wyniki akcji liczenia wróbli i mazurków w roku 2023
foto Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno

Do przeprowadzonej na początku marca 2023 roku akcji liczenia wróbli i mazurków przyłączyli się uczniowie z piaseczyńskich szkół. W akcji udział wzięło 10 klas pierwszych, drugich i trzecich z trzech gmin, z czego gminę Piaseczno reprezentowało aż 7 klas – 159 dzieci.

Akcja miała również formę konkursu na zaobserwowanie największej liczby ptaków; poniżej przedstawiamy trzy przodujące zespoły.

I miejsce: klasa III pod opieką Pani Elżbiety Duch ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie: 125 wróbli i mazurków

II miejsce: klasa II A pod opieką Pani Izabeli Zarzyckiej ze Szkoły Podstawowej w Złotokłosie: 102 wróble i mazurki

III miejsce: klasa III B pod opieką Pani Katarzyny Matulki – Koblak ze Szkoły Podstawowej w Głoskowie: 69 wróbli i mazurków

Podczas spacerów ornitologicznych na terenie gminy Piaseczno zaobserwowano 351 ptasich osobników, w tym 67 mazurków, 255 wróbli oraz 65 stad mieszanych.

Wszystkie klasy z terenu gminy Piaseczno nagrodzono drobnym upominkiem w postaci kolorowych kredek, natomiast uczniowie z 3 grup, w których zaobserwowano najwięcej ptaków otrzymali drobne upominki, w tym m.in. ornitologiczne kubki na długopisy, układanki, smycze przyrodnicze, ekokolorowanki edukacyjne, notesy przyrodnicze z długopisem.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję uczniom i nauczycielom, a w szczególności jej pomysłodawcom i organizatorom z Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Szczegóły na stronie internetowej: parkiotwock.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno

Informacja powiązana tematycznie:
Akcja liczenia wróbli i mazurków w Chojnowskim Parku Krajobrazowym