Ilustracja. Koncepcja projektowanego basenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Wizualizacja: Maciej Popławski Pracownia z Wrocławia
Koncepcja projektowanego basenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Wizualizacja: Maciej Popławski Pracownia z Wrocławia

Budowa basenu jest jednym z priorytetowych zadań gminy Piaseczno na najbliższe lata. Przede wszystkim dlatego, że jest on potrzebny naszym mieszkańcom, ale również ze względu na konieczność wykorzystania gruntów, które gmina otrzymała od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na konkretny cel.

Licząca 9 hektarów nieruchomość przy ul. Chyliczkowskiej gmina Piaseczno otrzymała w sierpniu 2017 roku od Agencji Nieruchomości Rolnej. Zgodnie z aktem notarialnym działka ma zostać wykorzystana do realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej w ciągu 10 lat. Decyzja o tym, by na tym terenie wybudować nowy basen, zapadła już na etapie rozmów na temat przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa. Pływalnia przy ul. Sikorskiego od dawna bowiem nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rozrastającej się gminy.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod usługi turystyki i rekreacji z zielenią towarzyszącą, wobec czego mogliśmy przystąpić do projektowania. W pierwszym etapie ogłosiliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkurs architektoniczny na koncepcję budowy basenu wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu. Na początku 2022 roku gotowy był już projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Pozostaje ogłoszenie przetargu na budowę. Wcześniej jednak Rada Miejska musiała zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie gminy.

Droższe inwestycje i niższe wpływy do budżetu

W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły koszty inwestycji z czym samorządy borykają się praktycznie przy każdym ogłaszanym przetargu, w którym wpływające oferty znacznie przekraczają zakładany na zadania budżet. Dodatkowo szalejąca inflacja powoduje istotny wzrost kosztów stałych gminy a zmiany podatkowe wprowadzone przez rząd uszczuplą w najbliższych latach wpływy z PIT do budżetu samorządu o kilkadziesiąt milionów rocznie.

– Musimy brać pod uwagę, że zadania, które chcieliśmy realizować będą kosztowały więcej, urealnić Wieloletnią Prognozę Finansową i skupić się na tych inwestycjach, które mamy szansę zrealizować – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Priorytetem pozostaje basen, ponieważ jest potrzebny, przygotowanie inwestycji jest już bardzo zaawansowane – mamy gotowy projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę, a także ze względu na konieczność zrealizowania w terminie inwestycji zgodnej z celem przekazania gruntu – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. Zagospodarowanie przekazanego terenu jest warunkiem aby móc występować do skarbu państwa o kolejne działki na tym obszarze, co powinno być dla nas dodatkową motywacją i priorytetem.

Dodatkowe środki na budowę basenu

Bez wątpienia będzie to jedna z najdroższych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Piaseczno. Burmistrz wraz z radnymi i Skarbnik Gminy przejrzeli Wieloletnią Prognozę Finansową oceniając poziom zaawansowania zaplanowanych w niej wyjątkowo szczegółowo zadań i urealniając szanse na ich realizację w ciągu najbliższych lat. Pozwoliło to na przesuniecie dodatkowych środków na budowę basenu.

– Zabezpieczamy na tę inwestycję ponad 61 mln złotych. Zgodnie z decyzją radnych realizacją tego zadania ma się zająć w imieniu Gminy PWiK Piaseczno, z którym podpiszemy stosowną umowę i przekażemy gminnej spółce środki na realizację przedsięwzięcia – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Po dopełnieniu formalności zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowego gminnego basenu, co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, realizacja mogłaby się rozpocząć zgodnie z planem jeszcze w tym roku.

Materiały powiązane tematycznie:
Budowa basenu ruszy w tym roku