Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych

918
Oznakowaliśmy dzikie kąpieliska

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na tak zwane “dzikie kąpieliska” to ważny temat dla Gminy Piaseczno.

Zbliżające się wakacje, ale również trwające upały powodują, że nasi mieszkańcy szukają wytchnienia, korzystając z dzikich kąpielisk. Miejsca takie jak: Złotokłos, Głosków, Żabieniec, zalewy: na terenie “Planety Zalesie” w Zalesiu Górnym, na terenie “Górek Szymona” w Piasecznie oraz glinianki w Gołkowie, a także punkty przy rzece Jeziorce są miejscami niebezpiecznymi do kąpieli, ale niestety zwyczajowo są w tym celu wykorzystywane przez mieszkańców.

W miejscach tych stoją znaki zabraniające kąpieli. Niestety pomimo ostrzeżeń dochodzi w tych miejscach do wypadków, dlatego też 29 maja 2019 r. zebrał się zespół, który dokonał aktualizacji ubiegłorocznej analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych

Zespół pracował również nad programem ograniczenia zagrożeń na obszarach wodnych, prowadzenia akcji ratowniczych i koordynacji działań służących poprawie bezpieczeństwa. W konsekwencji tego spotkania w dniu 6 czerwca br. odbyła się wizja lokalna akwenów wodnych na terenie gminy Piaseczno. Skontrolowano oznakowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli oraz sprawdzono dostępność terenów dla służb ratowniczych.

Efektem wizji lokalnej ma być opracowanie i opisanie możliwych dróg dojazdu z różnych kierunków do akwenów przez służby ratownicze takie jak: Straż Pożarna, Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W wizji lokalnej uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie, przedstawiciel Policji, przedstawiciel WOPR oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Aby służby mogły właściwie reagować przeprowadzone zostaną w dniu 17 czerwca 2019 r., w godzinach 10.00-12.00 na Górkach Szymona ćwiczenia zatytułowane “Współdziałanie służb w czasie prowadzenia działań ratowniczych na akwenie wodnym w gminie Piaseczno.”

– Zostanie również nagrany film instruktażowy dla mieszkańców zawierający informacje dotyczące reagowania na takie zdarzenia. Chcielibyśmy ograniczyć do minimum niepożądane zachowania i zapobiec nieszczęśliwym wypadkom nad wodą w zbliżającym się okresie letniego wypoczynku – powiedziała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.