Zmiana organizacji pracy urzędu

16309
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (widok od ul. Sierakowskiego)
foto: Marcin Borkowski

UWAGA: Od 4 listopada br. do 4 grudnia br. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie wykonywać zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów. Więcej informacji: organizacja pracy UMiG Piaseczno w okresie od 04.11 do 04.12.2020 r.W związku z sytuacją epidemiologiczną, od 13 marca 2020 roku od godz. 12.00 do odwołania burmistrz wprowadził zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

1. Obsługa interesantów prowadzona jest bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, e-PUAP) w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Informacja powiązana tematycznie: sprawy urzędowe załatwiaj online.

2. Bezpośrednia obsługa prowadzona jest z zastrzeżeniem, że:
– liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
– obsługa realizowana będzie w wyznaczonych miejscach na parterze budynku urzędu,
– zaleca się wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie daty i godziny wizyty (patrz punkt 3),
– w pierwszej kolejności załatwiani będą interesanci, którzy umówili wcześniej termin wizyty w urzędzie. Jeśli termin nie będzie ustalony wcześniej, interesant będzie zobowiązany do oczekiwania w kolejce przed budynkiem urzędu, z zachowaniem bezpiecznego odstępu między innymi interesantami.

DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, KANCELARIA i KASA – prosimy pobrać bilet z kolejkomatu i oczekiwać na zaproszenie. Prosimy o oczekiwanie na obsługę w sali konferencyjnej lub na zewnątrz budynku, pod zadaszeniem. Uwaga: przy kolejkomacie może przebywać tylko 1 osoba.
Zachęcamy do korzystania z internetowego systemu rezerwacji, który dotyczy dowodów osobistych, meldunków / zaświadczeń o zameldowaniu i nadawania numerów PESEL.

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH – prosimy zgłaszać obsłudze.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, przed wejściem na teren Urzędu uprzejmie prosimy o:
– zdezynfekowanie dłoni,
– dokonanie pomiaru temperatury,
– ewentualnie założenie rękawiczek (na Państwa życzenie, rękawiczki dostępne u obsługi).

Na terenie Urzędu obowiązuje używanie maseczek ochronnych, zakrywających usta i nos.

3. Przy bezpośredniej obsłudze interesantów, zalecamy umówić się telefonicznie, aby ustalić datę oraz godzinę wizyty w urzędzie:
• w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Warszawska 1) – tel. (22) 70 17 642, (22) 70 17 640
• w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w lokalizacjach:
– Kościuszki 5 – tel. (22) 70 17 500
– Świętojańska 5a
Wydział Gospodarki Odpadami – tel. (22) 70 17 537, (22) 70 17 536
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej – tel. (22) 70 17 540, (22) 70 17 528
Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (22) 70 17 538, (22) 70 17 543
– Warszawska 1
Referat Zamówień Publicznych – tel. (22) 70 17 655, (22) 70 17 683
Wydział Świadczeń Społecznych – tel. (22) 70 17 558, (22) 70 17 581, (22) 70 17 597
Wydział Inwestycji – tel. (22) 70 17 645, (22) 70 17 665
Wydział Polityki Mieszkaniowej – tel. (22) 70 17 593, (22) 70 17 592
– Sierakowskiego 11 (Biuro Promocji i Kultury) – tel. (22) 70 17 650, (22) 70 17 653
– Sierakowskiego 1 (Strefa Płatnego Parkowania) – tel. (22) 72 60 090
– Puławska 5 (Piaseczyńska Karty Mieszkańca) – tel. (22) 726 80 43

4. Interesant po wejściu do budynku Urzędu, będzie poddany pomiarowi temperatury i zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk oraz założenia jednorazowych rękawiczek.

5. Kasa Urzędu jest czynna (należy zgłosić chęć dokonania płatności). Sugerujemy, aby należności regulować elektronicznie lub za pośrednictwem poczty.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez UMIG Piaseczno

Dokument nie jest dostępny cyfrowo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dostępną wersją dokumentu, należy skontaktować się z Wydziałem Kadr i Administracji.W trosce o wspólne bezpieczeństwo, przed wejściem na teren Urzędu uprzejmie prosimy o:

– zdezynfekowanie dłoni,
– dokonanie pomiaru temperatury,
– ewentualnie założenie rękawiczek (na Państwa życzenie, rękawiczki dostępne u obsługi).

Na terenie Urzędu obowiązuje używanie maseczek ochronnych, zakrywających usta i nos.

Informacja urzędowa z 1 września 2020 roku