Kolaż zdjęć. 60 000 zł dla sołectw z terenu gminy Piaseczno
60 000 zł dla sołectw z terenu gminy Piaseczno

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” gmina Piaseczno wykonała 6 zadań.

W ramach instrumentu dofinansowane zostały w kwocie 10 tys. zł każde z niżej wymienionych zadań zrealizowanych w sołectwach:

Chylice: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach
Chylice: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach, foto Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  1. Chylice: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.

W ramach zadania wykonano prace na parkingu szkolnym: wykonano 10 miejsc parkingowych, uporządkowano teren, w tym między innymi zakupiono i ułożono ziemię oraz korę do wyrównana powierzchni wokół szkoły, oraz ułożono nowy trawnik.

Józefosław: Organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki
Józefosław: Organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki, foto Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  1. Józefosław: Organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki.

Dzięki dofinansowaniu na ulicy Cyraneczki, w sąsiedztwie ogrodów sensorycznych, zostały ustawione donice, wypełnione różnorodnym materiałem (gałęzie, kompost, ziemia itp.), którym wypełnia się grządki permakulturowe i zasadzone zostały rośliny. Powstała ścieżka wysypana trocinami. W ramach nasadzeń  posadzono zioła, warzywa i kwiaty. Powstały również rabaty wielogatunkowe użytkowo ozdobne, łąka kwietna antysmogowa, oraz domki dla owadów z palet.

Głosków: Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków
Głosków: Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków, foto Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  1. Głosków: Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków.

Wsparcie zostało przeznaczone na utwardzenie terenu przy dwóch placach zabaw. Wyłożono tłuczeń przy placach zabaw przy ul. Kasztelańskiej i przy ul. Wspólnej na terenie sołectwa Głosków.  Przygotowano teren pod nowe nasadzenia, zakupiono i zasadzono krzewy ozdobne w ilości około 200 szt. – gatunek thujasmaragd.

Złotokłos: Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego „Plac targowy” i okolic
Złotokłos: Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego „Plac targowy” i okolic, foto Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  1. Złotokłos: Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego „Plac targowy” i okolic.

W ramach zadania wybudowano ścieżkę na placu sołeckim przy dawnej stacyjce kolejki wąskotorowej, na którym znajduje się plac zabaw. Ścieżka łączy plac zabaw z przedeptem od ul. Dworcowej prowadzącym na plac targowy. Ścieżka została wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano również utwardzenia wokół stołu do ping ponga oraz podłoże wokół zabawek.

Żabieniec: Rozbudowa monitoringu wiejskiego
Żabieniec: Rozbudowa monitoringu wiejskiego, foto Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  1. Żabieniec: Rozbudowa monitoringu wiejskiego.

Powiększono sieć monitoringu. Zakupiono i zainstalowano 12 szt. nowych kamer, w tym 4 stare kamery wymieniono na 4 nowe,  oraz 8 kamer w nowych miejscach kamerowych.

Dodatkowo zakupiono nowy rejestrator z dyskami  twardymi,  wszystkie kamery  podłączono przy udziale radiolinii, celem obserwacji i nagrywania obrazu.

Jesówka: Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia
Jesówka: Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia, foto Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  1. Jesówka: Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia.

Zrealizowano zadanie polegające z jednej strony na zwiększeniu liczby opraw oświetleniowych, a z drugiej na zastąpieniu zamontowanych obecnie opraw sodowych na wysoko wydajnościowe oprawy LED. W ramach zadania zastąpiono zamontowane obecnie oprawy rtęciowe oraz sodowe na wysoko wydajnościowe oprawy LED (8 szt.) oraz zakupiono 8 opraw oświetleniowych i je zamontowano.

Ideą Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców  poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Logo MIAS Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze