Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zalesiu Górnym. Na zdjęciu boisko, w tle plac zabaw.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022” pozyskała dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł na zadanie “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Górnym“.

Inwestycja obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i piłkochwytami. Dodatkowo planowana jest budowa bieżni prostej 4 torowej o długości 60 m połączonej z bieżnią okólną usytuowaną dookoła boiska wielofunkcyjnego oraz stanowiska do skoku w dal i pchnięcia kulą.

Strefa będzie miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Podniesie w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia mieszkańców. Inwestycja zmieni zaniedbany teren na atrakcyjne społecznie miejsce, będące ważnym elementem na gminnej mapie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Boisko z nawierzchnią poliuretanową i urządzeniami sportowymi zapewni dobre warunki do amatorskiego uprawiania sportu i rekreacji.

#MazowszeDlaSportu #ProgramyWspacia #SolidarnośćMazowiecka

Mazowsze Dla Sportu #MazowszeDlaSportu