Gmina Piaseczno podpisała 15 lipca 2019 r. umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

Instrument jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych. W ramach programu Gmina Piaseczno pozyskała 10 tys zł dotacji na zadanie „Zakup i montaż 2 szt. wiat na odpady segregowane przy rodzinnych ogródkach działkowych ul. Radnych 46 w Głoskowie”. Realizacja zadania zaspokoi potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych, poprawi warunki do korzystania z niego oraz jego estetykę. Celem jest zachęcenie do sortowania odpadów.