Piaseczno otrzymało 430 tysięcy zł dofinansowania z Mazowsza

1431
Gmina Piaseczno otrzymało 430 tysięcy złotych dofinansowania z Mazowsza
foto archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Samorząd Mazowsza wspiera realizację kolejnych inwestycji na terenie gminy Piaseczno. 21 lipca 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów, w którym wziął udział burmistrz Daniel Putkiewicz, skarbniczka Agnieszka Kowalska, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie:
–   30 000 zł na modernizację strażnicy jednostki OSP Chojnów,
100 000 zł na zakup dla jednostki OSP Bobrowiec nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
300 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Górnym.

Gmina Piaseczno otrzymało 430 tysięcy złotych dofinansowania z Mazowsza
foto archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

#MazowszeDlaStrażyPożarnych #MazowszeDlaSportu
#ProgramyWspacia #SolidarnośćMazowiecka

Mazowsze dla straży pożarnych

Modernizacja strażnicy OSP Chojnów będzie polegała na wymianie dwóch bram garażowych. Stare bramy w znacznym stopniu zużyte wymagały coraz częstszych napraw, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. W związku z powyższym korzystając z programu “Mazowieckie strażnice OSP 2022”, Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej UMiG Piaseczno wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie zakupu oraz montażu dwóch nowych otwieranych automatycznie bram garażowych. Całkowity koszt projektu to 60 000 zł, z czego dotacja z Samorządu Mazowsza wynosi 30 000 zł.

Realizując 5 letni program modernizacji jednostek OSP na terenie gminy Piaseczno, w budżecie na rok 2022 zostały zaplanowane środki na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bobrowiec. Nowy samochód ma zastąpić wysłużonego Stara z 1987 roku. W celu zbilansowania środków na zakup samochodu, Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej UMiG Piaseczno złożył wniosek o dofinansowanie zakupu z programu pn. “Mazowsze dla straży pożarnych” w ramach zadania OSP-2022. Samorząd Mazowsza na ww. zadanie przyznał dotację w wysokości 100 000 zł.

Mazowsze dla sportu

Gmina Piaseczno w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022” pozyskała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł na zadanie “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Górnym. Inwestycja obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i piłkochwytami. Dodatkowo planowana jest budowa bieżni prostej 4 torowej o długości 60 m połączonej z bieżnią okólną, usytuowaną dookoła boiska wielofunkcyjnego oraz stanowiska do skoku w dal i pchnięcia kulą. Strefa będzie miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Podniesie w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia mieszkańców. Inwestycja zmieni zaniedbany teren na atrakcyjne społecznie miejsce, będące ważnym elementem na gminnej mapie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Boisko z nawierzchnią poliuretanową i urządzeniami sportowymi zapewni dobre warunki do amatorskiego uprawiania sportu i rekreacji.