Program LITES

1585

Piaseczno i Bordeaux to dwie gminy, które weszły w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad praktycznym wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii w zakresie oświetlenia ulicznego.

Inteligentny i energooszczędny system oświetlenia ulicznego oparty na diodach świecących LED – tak brzmi polska nazwa projektu w ramach, którego Piaseczno i francuska gmina Bordeaux staną się polem testowym dla tworzonego we Francji, inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym. W ramach międzynarodowego projektu Led-based Intelligent streeT lighting for Energy Saling w obu miastach w kilku lokalizacjach zostanie zamontowane blisko 50 opraw świetlnych zbudowanych z diod LED. Na tych oprawach w warunkach rzeczywistych zostaną przetestowane różne schematy sterowania oświetleniem ulic. W ten sposób twórcy systemu i uczestniczące w projekcie gminy zdobędą praktyczną wiedzę wykorzystującą najnowsze rozwiązania w dziedzinie oświetlenia.

Oprawy uliczne LED to nowoczesne lampy zbudowane z kilkudziesięciu świecących diod o średnicy 5 mm. Pojedyncza dioda pobiera ok. 1W energii elektrycznej i świeci w pełni regulowanym zakresem barw przez ok. 50 000 godzin. W warunkach rzeczywistych jest to blisko 14 lat – mówi Jacek Pošepny koordynator projektu z ramienia Gminy Piaseczno.
Ponadto pobiera ok. 50% mniej energii niż stosowane obecnie lampy sodowe i aż 70 % mniej niż ciągle jeszcze obecne w naszej gminie oprawy rtęciowe.

Program badawczy rozpoczął się w styczniu 2009 r. i potrwa do czerwca 2011 roku. Przewiduje się, że zastosowane rozwiązania pozwolą zredukować zużycie energii elektrycznej nawet o 50 -80 %. System będzie umożliwiał pełną regulację intensywności świecenia lamp oraz dostosowanie barwy i natężenia oświetlenia do warunków atmosferycznych i obecności użytkowników oświetlanego obszaru.
Przewidywane efekty długoterminowe to możliwość finansowania sukcesywnej wymiany starych lamp poprzez uzyskane oszczędności na zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Poprzez sukcesywną wymianę starych – rtęciowych lamp będzie można całkowicie wyeliminować szkodliwe dla zdrowia i środowiska związki rtęci. Ponadto zmniejszy się ilość emisji CO2 i emitowanego przez oprawy ciepła.
Całkowity koszt projektu dla Piaseczna wyniesie blisko 70 tys. euro, połowa tej kwoty będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej.

Fakty

Wymiana oświetlenia ulicznego na zgodne z dostępnymi dziś nowoczesnymi technologiami mogłoby zapewnić Europie oszczędności rzędu 1-2 mld € rocznie, co odpowiada redukcji emisji CO2 o 4-8 mln ton, ograniczeniu zużycia ropy naftowej o 14-18 mln baryłek rocznie lub oszczędności energii równej rocznej produkcji 5-10 elektrowni o mocy 2 TWh/rok.
Średnio w 27 państwach Unii Europejskiej oświetlenie ulic pochłania blisko 27% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną a kolejne 30% jest zużywane przez gospodarstwa domowe.
W gminie Piaseczno zamontowanych jest ponad 8 tys. lamp ulicznych, z czego połowa to energochłonne lampy rtęciowe. Roczny koszt energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne to blisko 2,5 mln zł.