PUP Piaseczno. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie
Budynek PUP Piaseczno przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie, foto: Marcin Borkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie podpisał z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej umowę na realizację projektu pt. „Aktywizacja i integracja na lokalnym rynku pracy”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

W ramach działań projektowych zaplanowano min. pośrednictwo pracy, aktywizację społeczno- zawodową, organizowanie kursów i szkoleń, premię dla pracodawcy za zatrudnienie uczestnika projektu oraz bon czynszowy. Pomoc przeznaczona dla 195 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Projekt o wartości 926 686,34 zł będzie realizowany do końca 2023 roku.

Nabór wniosków w ramach Projektu „ Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 17.08.2022 r. do wyczerpania funduszy, w ramach naboru do projektu dot. aktywizacji zawodowej dla obywateli Ukrainy i Afganistanu będą przyjmowane wnioski o:

  • skierowanie na szkolenie zawodowe
  • przyznanie premii dla Pracodawcy/ Przedsiębiorcy planującego zatrudnienie
    Cudzoziemca
  • przyznanie bonu czynszowego dla Cudzoziemców korzystających ze wsparcia OPS

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Piasecznie.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

  1. Szkolenia zawodowe – pok. 6, I piętro tel.: 22 4842-659, 22 4842-660
  2. Premia dla Pracodawcy/Przedsiębiorcy – pok. 5, parter tel.: 22 4842-636 , pok.17, I piętro
    tel.: 22 4842-642
  3. Bon czynszowy – pok.3, I piętro tel.: 22 4842-655, 22 4842-647

Koordynator projektu:
Izabela Zielińska, tel: 22 4842-677

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Pracy, ul. czajewicza2/4 w Piasecznie, na skrzynkę podawczą lub wrzucając do urny stojącej przy drzwiach wejściowych, lub przesłać przez portal praca.gov.pl

Проект «Разом можемо більше – Перше видання Програми активізації для іноземців на 2022-2023 рік”

Повітова служба зайнятості в Пясечно (Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie) підписала договір з Міністерством сім’ї та соціальної політики (Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej) для реалізації проекту під назвою «Активізація та інтеграція на місцевому ринку праці», анонсований в рамках Відомчої програми активізації для іноземців ( Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców) на 2022–2025 рік. В рамках проектної діяльності заплановано мін. працевлаштування, соціальна та професійна активізація, організація курсів та тренінгів, бонус для роботодавця за працевлаштування учасника проекту або ваучер на оренду. Допомога призначена для 195 іноземців, які легально перебувають у Польщі. Проект вартістю 926 686,34 злотих буде реалізовано до кінця 2023 року.