Renowacja kapliczki wolnostojącej położonej przy ulicy Szkolnej w Głoskowie z dofinansowaniem

812

Mazowsze dla miejsc pamięci logo

3 lipca 2023 roku gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Przedmiotowa inwestycja pn. „Renowacja kapliczki wolnostojącej położonej przy ul. Szkolnej w Głoskowie”, która obejmowała będzie w ramach projektu konserwację ceglanego trzonu kapliczki, detali i zwieńczenia (demontaż/montaż, oczyszczanie, wzmocnienie, naprawy i uzupełnienie ubytków, hydrofobizację wraz z użyciem odpowiedniego sprzętu i materiałów).

Kapliczka przydrożna w Głoskowie to jeden z popularnych typów przydrożnych kapliczek naziemnych w formie graniastosłupa, wyróżniająca się dobrymi proporcjami oraz umiejętną kompozycją bryły. Użyty materiał technika i forma mogą stanowić istotne źródło wiedzy na temat małej architektury sakralnej realizowanej na terenie gminy Piaseczno w pierwszej połowie XX w., a także działalności produkcyjnej cegielni „Gołków”. Jest to również ważne świadectwo obyczajowości oraz procesów kulturotwórczych w regionie. Pomimo braku informacji na temat fundatora i okoliczności powstania kapliczki, stanowił ona jeden z elementów układu ruralistycznego Głoskowa, a szczególnie funkcji ul. Szkolnej, która stanowiła jedyną drogę umożliwiającą komunikację pomiędzy Piasecznem i Głoskowem a miejscowościami w zachodniej części regionu, w tym Wólką Pracką czy Złotokłosem.

Kapliczka jest murowana, z cegły palonej o wątku kowadełkowym, na zaprawie wapienno-cementowej, z cementowym spoinowaniem. Posadowiony na ceglanej podmurówce wzmocnionej od góry wylewką betonową obelisk o dwóch strefach wydzielonych gzymsem zwieńczony został graniastosłupem z metalowym krzyżem.

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania zgodny z umową o dofinasowanie wynosi 38 138,36 zł w tym dofinasowanie 26 315,47 zł

Realizacja zadania do 17.11.2023 r.

Zadanie pn. „Renowacja kapliczki wolnostojącej położonej przy ul. Szkolnej w Głoskowie”, współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

25 lat Mazowsze