Mazowsze dla Klimatu w Gminie Piaseczno

1102

Mazowsze dla Klimatu w Gminie Piaseczno2 czerwca 2022 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

W ramach projektu pn. „Trakt nad Perełką w Gminie Piaseczno – błękitno-zielona infrastruktura w ramach zadania budżetowego „Trakt nad Perełką”  wykonane zostaną nasadzenia  naturalistyczne na działkach 7/1, 8/1, 8/2, 9, obręb Piaseczno miasto tj. za sądem w Piasecznie. 19.08.2022 r. gmina podpisała umowę z wykonawcą na realizację przedmiotowego projektu. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie do dnia 10.11.2022 r.

Planowana inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmiany klimatu i zagrożeń naturalnych, która polegał będzie na ochronie naturalnego siedliska podmokłego towarzyszącego rzece Perełka w Piasecznie.

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania zgodny z umową o dofinasowanie wynosi 200 000,00 zł w tym dofinasowanie 100 000,00 zł.

Zadanie pn. Trakt nad Perełką w Gminie Piaseczno – błękitno-zielona infrastruktura w ramach zadania budżetowego „Trakt nad Perełką” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.