.

Piątek 27 listopada 2015

Podatek od nieruchomości na 2015 rok- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wytworzył(a): Krzysztof Bernat
Data wytworzenia: 2011-12-23
Opublikował(a): Małgorzata Idaczek
Data publikacji: 2011-12-23
Data aktualizacji: 2015-01-14
Podatek od środków transportowych na 2015 r.- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wytworzył(a): Krzysztof Bernat
Data wytworzenia: 2011-12-23
Opublikował(a): Małgorzata Idaczek
Data publikacji: 2011-12-23
Data aktualizacji: 2015-01-14
Opłaty za dzierżawę gruntów komunalnych- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Opłaty z tytułu instalacji reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Podatek rolny na 2015 r. - zwolnienia- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2010-12-31
Data aktualizacji: 2010-12-31
Opłata targowa- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.