.

Środa 22 lutego 2017

Podatek od nieruchomości na 2016 rok- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wytworzył(a): Krzysztof Bernat
Data wytworzenia: 2016-01-07
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2016-01-07
Data aktualizacji: 2016-01-07
Podatek od środków transportowych na 2016 r.- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wytworzył(a): Krzysztof Bernat
Data wytworzenia: 2016-01-07
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2016-01-07
Data aktualizacji: 2016-01-07
Podatek od środków transportowych na 2015 r.- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wytworzył(a): Krzysztof Bernat
Data wytworzenia: 2011-12-23
Opublikował(a): Małgorzata Idaczek
Data publikacji: 2011-12-23
Data aktualizacji: 2014-12-30
Opłaty za dzierżawę gruntów komunalnych- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Opłaty z tytułu instalacji reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Podatek rolny na 2016 r. - zwolnienia- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2010-12-31
Data aktualizacji: 2010-12-31
Opłata targowa- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie- kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę plików.

Obowiązuje od 16.12.2015
Traci moc uchwała Nr 608/XXII/2008
Odpowiada za treść: Piotr Obłoza
Data podjęcia 16.12.2015

Wytworzył(a): Piotr Obłoza
Data wytworzenia: 2015-12-16
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2016-03-17
Data aktualizacji: 2016-03-17
 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.